Immaterielle rettigheter og teknologi


LIGLs team har  omfattende erfaring med å bistå med å tilrettelegge for god sikring og forvaltning av kundenes immaterielle rettigheter. Slike rettigheter kan bestå av patent, varemerke, foretaksnavn design, opphavsrettigheter og bedriftshemmeligheter/Know How. Rettighetene kan sikres og forvaltes på ulike måter, og en god og gjennomførbar strategi for dette kan være helt grunnleggende for kundenes konkurranseevne. Vi bistår med å tilrettelegge for dette på en måte som er tilpasset virksomheten. 

Vi bistår små og store virksomheter innenfor mange forskjellige bransjer, alt fra de minste oppstartvirksomheter til store børsnoterte selskaper. Vi er grunnleggende opptatt av at sikring og forvaltning av slike rettigheter skal gjøres på en kostnadseffektiv måte som er enkel for kunden å håndtere, også hensyntatt at slike rettigheter skal utgjøre virkemiddel for å oppnå konkurransekraft, men at de ikke er målet i seg selv. .