IP - forvaltning/revisjon


Vi bistår løpende en rekke kunder med å gjennomgå muligheter for å sikre utviklingsresultater, enten det gjelder teknologi, design eller annet. Vi tilrettelegger for å sikre disse på en god måte, hvor vi anbefaler hva og hvordan slik sikring kan skje, herunder med (i) søknader til registreringsmyndigheter, (ii) etablering av avtaler med ansatte (herunder incentivordninger), samarbeidspartnere og andre, (iii) etablering av sikringsrutiner for bedriftshemmeligheter, (iv) enkle og gode rutiner for oppfølging og løpende oppdatering.

IP revisjons oppdrag deles gjerne inn i 3 faser: 

 (i) Analysefasen, hvor vi kartlegger behov, risikobildet og muligheter opp mot virksomhetens kommersielle behov. Vi utarbeider typisk en kort rapport over funn, som også danner grunnlag at kunden kan beslutte videre tiltak.
 (ii) Gjennomføringsfasen, hvor vi iverksetter tiltak som kunden har besluttet, herunder typisk varemerkesøknader, patentsøknader, kontrakter, utarbeidelse av rutiner for hemmelighold, rutiner for varsling om oppfinnelser, osv;
 (iii) Vedlikeholdsfasen, hvor vi om ønskelig kan "holde i porteføljen" for kunden, eller hvor vi har gitt kunden de nødvendige verktøy til å gjøre dette selv, og hvor vi er tilgjengelige for oppfølging ved behov.

IP- forvaltning/revisjon kan etter nærmere avtale tilbys til fastpris for de ulike faser.

Advokater under dette fagområdet