Markedsrett


Vi har omfattende erfaring med bistand til kunder i markedsrettslige spørsmål, herunder i forbindelse med opptreden i strid med god forretningsskikk, villedende og annen ulovlig reklame, etterligning av produkter og misbruk av bedriftshemmeligheter/Know How. 

Vår bistand omfatter alt fra tilretteleggelse av gode rutiner for å unngå slike saker, kontraktsforhandlinger, tvisteløsning og prosedyre. Vi bistår jevnlig flere kunder med forhåndsevaluering av deres egne produktdesign, samt  overvåking av nærmere avtalte markedsplasser for kunder, Vi bistår også med eventuell oppfølging av funn, herunder med klager til forbrukermyndighetene, Næringslivets Konkurranseutvalg, og domstolene.