Personvern


Vi bistår med personvernrettslige spørsmål, herunder hva gjelder kundenes rutiner for registrering og håndtering av personopplysninger og databehandleravtaler for  sikre at disse er i samsvar med GDPR. Vi gir også råd hva gjelder innsyn i ansattes e-post, samt bistår med prosessen der slikt innsyn er nødvendig. 

Advokater under dette fagområdet