IT avtaler


Vårt team har omfattende erfaring med å utarbeide og forhandle ulike IT avtaler. Vi er også godt kjent med de ulike variantene av standardavtaler som mange benytter.

Advokater under dette fagområdet