Corporate, strategisk selskapsrettslig rådgivning


LIGLs advokater har lang erfaring innen kjøp og salg av selskaper og virksomheter, fisjon, fusjon, reorganisering og omdanning. Vi har den nødvendige kompetanse og erfaring til å vurdere de forretningsjuridiske, kommersielle og skattemessige sidene ved transaksjonene, og bistår i hele prosessen fra planlegging og strukturering, gjennom forhandlinger og avtaleutarbeidelse, til gjennomføring og eventuelt etterfølgende restruktureringer.

Ida™ spiller nå en svært viktig rolle i våre transaksjonstjenester. Ida™ er effektiviserer produksjonen av dokumentasjonen som prosessene krever - som konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler, aksjekjøpsavtaler, avtaler om virksomhetsoverdragelser, aksjonæravtaler mv. Det betyr at vi sparer mye tid på et ellers tidkrevende og kostbart arbeid - samtidig som de skreddersydde dokumentene leveres raskere og med minst like høy kvalitet som om de ble satt opp manuelt.

Våre advokater er vant til å jobbe i team med annen M&A-fagekspertise. Avhengig av kompleksiteten i transaksjonen, trekker vi inn eksperter innen revisjon og rådgivning som vi har jobbet tett med i flere tiår. Vi kan dermed tilby helhetlige løsninger som ivaretar økonomiske, kommersielle og juridiske aspekter ved transaksjonen.

Eksempler på bistand fra oss:

Valg av transaksjons struktur
Utarbeidelse av avtaler, selskapsrettslige beslutninger, meldinger og brev
Forhandlinger
Due diligence
Meldinger til offentlige myndigheter