Restrukturering og konkurs


LIGL har gjort konkurs, restrukturering og insolvens til et prioritert satsingsområde. Vi har derfor flere medarbeidere som er spesialisert og har lang erfaring innen fagområdet. Våre advokater oppnevnes jevnlig som bostyrere for konkursboer, samt bistår i arbeid med restruktureringer, rekonstruksjon og gjeldsforhandlinger.

LIGLs advokater har bred erfaring med tvangsinndrivelse og panterettslige spørsmål. Vi bistår også med prosedyre og rådgivning i saker som gjelder styreansvar og andre erstatningsrettslige spørsmål.

Vi er alltid tilgjengelige for våre kunder og vårt fokus er å levere et godt resultat på en rask og effektiv måte. Vi gjør dette både ved å utnytte nyeste teknologi innfor fagfeltet og ved at vi skreddersyr løsninger ut i fra kundens behov.

Vi bistår med:
  • bostyreroppdrag i hele landet
  • rådgivning til styre og eiere i økonomiske vanskeligheter
  • gjeldsforhandlinger og rekonstruksjoner
  • omorganiseringer og forhandlinger med kreditorer
  • inndrivelse og tvangsinnkreving av krav
  • rettslige prosesser for domstolene