Immaterialrett og teknologi


Advokatene i LIGL har bred erfaring fra industri, offentlig virksomhet og advokatvirksomhet. Vi har derfor de beste forutsetninger for å bistå våre kunder med strategiske og praktiske råd for sikring og forvaltning av verdiskapende immaterielle rettigheter (IP).

Vi tilrettelegger for en IP- strategi som støtter virksomhetens øvrige mål. Vi bistår også med søknader om varemerke og design, samt har tett samarbeid med teknisk utdannede patentrådgivere for sikring av patenter.

Vi jobber spesielt mye med sikring og forvaltning av rettigheter til teknologi (patent og KnowHow/forretningshemmeligheter), produktdesign og varemerke.
Vi bistår også løpende med tolkning og tvisteløsning knyttet til IP, herunder prosedyre for domstolene.

Advokater under dette fagområdet