Fast eiendom


Vi leverer juridiske tjenester til store deler av verdikjeden i eiendomsmarkedet, fra investorer, eiendomsselskaper, entreprenører, utviklere, meglerhus, tilretteleggere, leietakere og forvaltere, herunder bl.a.: 

Eiendomsfinansiering
Transaksjoner
Eiendomsfond
Eiendomsutvikling
Plan- og bygningsrett
Entrepriseformer og kontrakter
Leiekontrakter
Tvisteløsning