Skatt


Vi bistår klienter på enkelte områder innenfor skattesrett. Dette omfatter blant annet:

Valg av modell ved restrukturering, fusjon, fisjon og oppkjøp av foretak
Generasjonsskifte
Skattespørsmål knyttet til incentivordninger for ansatte
Bistand ved bokettersyn
Skatterettslig due diligence
Eiendomsskatt