Øvrig forretningsjuss


Firmaets advokater er dyktige, tverrfaglige forretningsadvokater, og firmaet tar derfor også oppdrag innenfor andre fagområder som naturlig leveres av et kompetent forretningsadvokatfirma, som:

Arbeidsrett
Kontraktsrett
Entreprise