Selskapsrett


LIGLs advokater har lang erfaring innen hele det selskapsrettslige området (aksjeselskap, allmennaksjeselskap, ansvarlige selskaper, indre selskap, foreninger, stiftelser, m.m.). Vi bistår jevnlig med rådgivning knyttet til rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig leder, herunder spørsmål om hvilke beslutninger som styret kan treffe og hvem som forplikter et selskap. Vi bistår også i planlegging og gjennomføring av generalforsamlinger, ved avtaler mellom selskap og eiere, kapitalisering og spørsmål knyttet til forsvarlig egenkapital og likviditet.

Vi bistår jevnlig med å forebygge og løse aksjonærkonflikter.

Ida™ er nå en integrert del av vårt arbeid med utarbeidelse av relevante selskapsdokumenter og avtaler. Det betyr at vi sparer mye tid på et ellers tidkrevende og kostbart arbeid - samtidig som dokumentene leveres raskere og med minst like høy kvalitet som om de ble satt opp manuelt.

Eksempler på bistand fra oss:

  • Valg av selskapsform
  • Stiftelse og avvikling av selskap
  • Aksjonæravtaler
  • Minoritetsvern
  • Styreansvar