Tvisteløsning, prosedyre, voldgift og mekling


Valg av advokat har stor betydning for utfallet av de tvister du er involvert i.

Hvis en uenighet eller utfordring kommer så langt at den må tas til retten, så kan du være trygg på at vi følger den inn i rettssalen med den juridiske pondusen som må til for å føre en rettsak for domstolene og for voldgift. Vi prosederer regelmessig i saker som dreier seg om forretningsjuridiske, skatterettslige eller privatrettslige forhold, og har erfaringene som skal til for å legge de riktige strategiene for å kunne vinne sakene vi fører.

Vår bistand spenner fra små og ukompliserte saker til tunge og kompliserte saker om verdier til flere hundre millioner kroner - hvor vi er i retten i flere måneder i strekk. Vi bistår også i store og kompliserte økonomiske straffesaker.

Når det er sagt, så skal du også være trygg på at vi har erfaringen som skal til for å fraråde deg å føre sak for domstolene når du ikke vil være tjent med en slik prosess. Som regel kan en tvist løses utenfor domstolene, og vi bistår regelmessig i forhandlinger og meklinger.