Ida by LIGL

Du møter topp kvalifiserte forretningsadvokater, men advokatene jobber på en annen måte enn tradisjonelle advokater. Våre advokater overlater tidkrevende og kostbart rutinearbeid til vår advokatrobot Ida™, og kan dermed konsentrere seg om jussen, strategiene og kvalitetssikringen i de enkelte oppgavene.

Arbeidet med Ida™ startet allerede i 2014. LIGL var dermed det første advokatfirmaet i Norge som investerte tid og penger på moderne teknologiske løsninger med potensiale til å snu opp ned på advokatbransjen. Ida™ er i bunnen bygget opp av flere IT-verktøy, levert av verdens ledende leverandører av effektiviseringsverktøy og kunstig intelligens. Disse verktøyene har vi så brukt til å automatisere juridiske prosesser, slik at vi sparer enormt med tid på disse.

Ida™ sørger for at vi bistår med en mer gjennomarbeidet kvalitet enn om vi hadde jobbet tradisjonelt på hele oppdraget. Kundene vil oppleve at leveransen kommer raskere, og ikke minst – de vil se et mye lavere tidsforbruk.

Vi kan også gi kundene direkte tilgang til Ida™ i de sakene vi jobber med henne i. Kundene kan dermed velge å utføre deler av oppdragene selv, ved å jobbe med Ida™ sammen med oss. Vi har fremdeles full kontroll, men overlater til kundene det arbeidet som ikke krever tung juridisk kompetanse. Kundene vil dermed oppnå ytterligere reduksjon i antall fakturerte timer.

I mange sammenhenger er det tilstrekkelig å få bistand til å utarbeide juridisk dokumentasjon i prosesser som kunden selv har kontrollen på. LIGL tilbyr derfor slik dokumentproduksjon gjennom tjenesten Legal Process Outsourcing (LPO). Ida™ er helt sentral for vår LPO, og gjør det mulig for oss å levere komplekse og skreddersydde juridiske dokumenter. Dette skjer raskere, rimeligere og til minst samme høye kvalitet som om dokumentene var levert på tradisjonelt vis. Les mer...

Det er en kjent sak at mange har høy nok kompetanse til å uføre noe av det juridiske arbeidet selv. Vi har derfor satt sammen noen juridiske dokumentpakker og juridiske prosesser som gjør slik juridisk GDS (Gjør Det Selv) tryggere. Ida™ by LIGL er en egen app til Mac og PC, som gir tilgang til en rekke juridiske dokumenter og prosesser. Skulle man likevel ha behov for advokatbistand, så er advokatene i LIGL bare et tastetrykk unna. De kan da gå rett inn i dokumentproduksjonen og veilede eller kvalitetssikre. Dette blir egne oppdrag med advokaten, men besparelsen for kunden vil være stor. Les mer...

Les hva noen av våre kunder sier om Ida:

Vi fikk bistand fra LIGL advokater i en omfattende "drop-down"-prosess i Olieselskabet AS i slutten av 2016, hvor vi etablerte to datterselskaper for butikkene Oliviers & Co og L´Occitane. Kapitalen i Olieselskabet AS ble restrukturert før fisjonene, og vi foretok også en rekke andre selskapsrettslige endringer i for- og etterkant. LIGL advokater benyttet Ida™ i arbeidet med dokumentene, og vi sparte betydelige beløp i advokathonorar. - Sigvald Bøe Eriksen, daglig leder i Olieselskabet AS
I forbindelse med et av våre mange spennende prosjekter hadde vi behov for å lage en ny aksjonæravtale. I den forbindelse testet vi Ida og vi opplevde at systemet guidet oss grundig og effektivt gjennom ulike valg vi måtte ta stilling til og lot oss generere et godt dokument som vi deretter kunne bearbeide med de siste justeringer på egenhånd. Vi opplevde dette som vesentlig mer effektivt enn å starte med en mal der man må legge til eller fjerne elementer, og for de aller fleste vil nok et slikt system være både tidsbesparende og mye mer kostnadseffektivt enn å starte med å kontakte advokat. - Marius Firing, daglig leder i Melberg Partners AS
Vi satt opp en aksjonæravtale i Link Aktivt Eierskap AS ved hjelp av Ida™. Vi fikk avtalen slik vi ville, og var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen var meget god slik at vi slapp å bruke advokat. Prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutningene som må tas før avtalen kunne inngås. - Stian Wathne, daglig leder i Link Aktivt Eierskap AS
Vi benyttet Ida™ da vi satte opp aksjonæravtale i Prohousing AS. For oss som aksjonærer i Prohousing AS, er det viktig å ha ordnede og avtalte forhold mellom oss ulike aksjonærer. Ida™ guidet oss gjennom viktige elementer å tenke på, og vi kunne velge det som var relevant for vårt spesifikke behov. Bredden gjorde at vi fikk økt bevissthet omkring flere forhold å ta hensyn til, som vi ellers hadde glemt eller måttet gå til advokat for å få. - Henrik Jelsa, daglig leder i Prohousing AS
Vi benyttet Ida™ da satt opp en aksjonæravtale i Simex Elektro AS. Ida™ lot oss sette opp avtalen slik vi ville – vi var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen og prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutninger som må tas før avtalen kunne inngås. Den siste finpussen på avtalen tok vi sammen med advokat i LIGL advokater. Det at vi kunne bruke Ida™ selv før vi gikk til advokat, gjorde at vi sparte mye advokathonorar samtidig som vi fikk avtalen kvalitetssikret av advokat. - Bernt Flørenes, daglig leder i Simex Elektro AS
Vi benyttet Ida da vi stiftet Blikkfang Reklame AS. Ida™ lot oss sette opp selskapet slik vi ville – vi var ikke bundet til en enkel standard. Veiledningen Ida™ ga i prosessen og prosessen i seg selv gjorde at vi fikk et bevisst forhold til mange av de beslutninger som må tas før selskapet ble stiftet. Det hadde vi ellers måttet gå til advokat for å få. - Marius Sørensen, daglig leder i Blikkfang Reklame AS

LIGL.