Koronavirus

LIGL er fullt operativ

Koronaviruset gjør at mange virksomheter nå møter store utfordringer. For LIGL går virksomheten som normalt, da vi allerede har organisatoriske og tekniske løsninger som gjør at vi uansett er fullt tilgjengelig for alle våre kunder.

Vi erfarer at mange nå har behov for juridisk bistand til å takle akutte og langsiktige utfordringer. Eksempelvis kommer tolkning av inngåtte avtaler på spissen, og nye problemstillinger må håndteres i avtaler som forhandles. Mange opplever også akutte arbeidsrettslige spørsmål, eksempelvis ved omfordeling av oppgaver, omsorgspermisjoner, permitteringer, oppsigelser og annet. Behovet for å sikre og forvalte virksomhetens immaterielle rettigheter kommer også på spissen, og vi får mange spørsmål om håndtering av løpende frister. Vi holder oss løpende oppdatert, slik at vi skal kunne hjelpe deg best mulig. Det er bare å ta kontakt med våre advokater eller IP rådgivere. Vi er rigget for å håndtere situasjonen sammen med dere. 

Vi i LIGL håper flest mulig holder seg friske i disse utfordrende tider! 


Viktige oppdateringer

Unngå styreansvar i krisetider.

Koronapakken fra LIGL.

Koronakrisen og kontraktsforpliktelser.

Korona og permitteringer. 

Immaterielle rettigheter - praktiske råd i en krisetid.