Kjersti Fossum EngnæsAdvokat - Assosiert Partner

Om Kjersti Fossum


Erfaring

2019Assorisert partner, LIGL advokater AS
2017Leder, Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern - Øvre Buskerud
2014-2019Partner, Advokatene Midtbø og Engnæs
2009-2014Advokat og avdelingsleder, HELP Forsikring AS
2006-2009Advokatfullmektig, Protector Forsikring AS
2005-2006Førstekonsulent, Forbrukerrådet

Utdanning

2004Juridiske fag, Eberhard-Karls-Universität-Tübingen
2004Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo