Frode FinnøyLawyer, partner

About Frode

Frode Finnøy har lang og bred erfaring innen strategisk rådgivning i forbindelse med store og mindre restruktureringsprosesser innenfor ulike bransjer, herunder ved utsatte engasjementer og overfor bedrifter i økonomisk krise. Han har utstrakt erfaring ved kjøp og salg av næringseiendom og større leiekontrakter. Finnøy har lang erfaring som bostyrer og han leder også utenomrettslige gjeldsforhandlinger. Han har mer enn 20 års erfaring som prosedyreadvokat og annen tvisteløsning.

Finnøy har også hatt en rekke styreverv og rådgir selskaper i forbindelse med ansvarssaker og annen selskapsrett.

Experience

2022-ddPartner, LIGL advokater AS
2015-2022Partner, DLA Piper Norway
1998-2015Partner, SANDS
1993-1998Partner, Advokatfirmaet Flod & Co ANS
1992-1993Advokat, Advokatfirmaet Flod & Co ANS
1991-1992Dommerfullmektig, Sunnfjord Herredsrett, i perioder konstituert sorenskriver
1989-1991Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Flod & Co ANS
1988-1989Juridisk førstekonsulent UDI, generell seksjon

Education

1988Cand. jur., Universitetet i Bergen