Dette er Frode

Frode har lang og bred erfaring innen strategisk rådgivning. Han arbeider ofte med store og mindre restruktureringsprosesser innenfor ulike bransjer, herunder ved utsatte engasjementer og overfor bedrifter i økonomisk krise. Han har utstrakt erfaring ved kjøp og salg av næringseiendom og større leiekontrakter.

Frode har lang erfaring som bostyrer og han leder også utenomrettslige gjeldsforhandlinger. Han har mer enn 20 års erfaring som prosedyreadvokat og annen tvisteløsning.

Han har også hatt en rekke styreverv og rådgir selskaper i forbindelse med ansvarssaker og annen selskapsrett.

Utdanning

1988
Cand. jur., Universitetet i Bergen

Erfaring

2022 - dd.
Partner, LIGL advokater AS
2015 - 2022
Partner, DLA Piper Norway
1998 - 2015
Partner, SANDS
1993 - 1998
Partner, Advokatfirmaet Flod & Co ANS
1992 - 1993
Advokat, Advokatfirmaet Flod & Co ANS
1991 - 1992
Dommerfullmektig, Sunnfjord Herredsrett, i perioder konstituert sorenskriver
1989 - 1991
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Flod & Co ANS
1988 - 1989
Juridisk førstekonsulent UDI, generell seksjon