Renée N Egeberg
COO, avd. Oslo

Renée N. Egeberg

Dette er Renée

Renée har jobbet i advokatbransjen siden 2013 som advokatsekretær og nær assistent til flere managing partnere. Da hun kom til LIGL hadde hun vært tilknyttet firmaer som Schjødt, SANDS og DLA Piper. Sistnevnte de 7 siste årene. Hos DLA Piper jobbet hun tett med flere i firmaets ledelse, både i det daglige og som styremedlem.

Renée har også sittet i DLA Pipers Nordic Advisory Board – et panel med representanter fra de ulike nordiske DLA Piper-kontorene med formål å gi ledergruppen for disse kontorene rådgivning og innspill knyttet til bedring av drift og samhandling på tvers av landegrensene.

Renée har arbeidskompetanse fra store og små prosedyreoppdrag. Hun har også bistått på eiendomstransaksjoner. Renée har også erfaring med oppdrag innen AML, konkurs samt selskapsrett.

Utdanning

2013
Treider Fagskole, advokatsekretær

Erfaring

2023 - dd.
Chief Operating Officer (COO), LIGL advokater AS
2016- 2022
Juridisk assistent, DLA Piper Norway
2021 - 2022
Medlem av Nordic Advisory Board, DLA Piper
2018 - 2020
Styremedlem, DLA Piper Norway
2015 - 2015
Advokatsekretær, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS)
2013 - 2014
Advokatsekretær, Advokatfirmaet CLP DA