Skip to main content

Dersom det er inngått en fast ordning med en arbeidstaker om at vedkommende skal jobbe hjemmefra i en viss periode, skal det opprettes egen avtale om hjemmekontor. Det samme gjelder dersom det i utgangspunktet var ment at ordningen skulle være kortvarig, men så varer den likevel lengre – typisk for enkelte hjemmekontorordninger under Koronapandemien.

Hjemmekontorforskriften § 1 slår fast at dersom arbeidsgiver tillater at en arbeidstaker jobber hjemmefra og denne ordningen ikke er kortvarig eller tilfeldig, så gjelder forskriften. Hva som ligger i «kortvarig» og «tilfeldig» er skjønnsmessig, men forskriften skal fange opp de situasjonene hvor arbeid fra hjemmet benyttes som en fast ordning av en viss varighet. Det betyr bl.a. at fleksible arbeidstidsordninger hvor den ansatte har mulighet til å ta en hjemmekontordag når hun ønsker, ikke omfattes av forskriften.
Mange hjemmekontorordninger som ble innført som følge av Koronapandemien vil derfor nå omfattes av forskriften.
Gjelder forskriften er det krav om at det inngås en skriftlig avtale mellom partene, som minst inneholder følgende:
  • omfanget av hjemmearbeidet
  • arbeidstid for hjemmearbeidet
  • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
  • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter.
Vi har lagt inn en svært god hjemmekontoravtale i Ida. Du blir veiledet gjennom avtalen og kan få hjelp av våre advokater dersom du trenger det. Klarer du deg selv, er bruken av Ida helt gratis!
nb_NONO