Kjersti Fossum Engnæs
PARTNER

Kjersti Fossum Engnæs

Tlf: +47 991 55 083

E-post: kfe@ligl.no

Dette er Kjersti

Kjersti er partner på vårt kontor i Hønefoss. Siden 2014 har hun drevet advokatpraksis i Hønefoss innenfor et bredt fagspekter, med hovedvekt på fast eiendom, familie /arverett og kontraktsrett. Hun bistår både næringsdrivende og privatpersoner.

Etter mange år i eierskifte/advokatforsikringsbransjen har hun stor erfaring med å løse tvister etter avhendingsloven, bustadoppføringslova og andre forbrukerlover. Ved siden av juridisk kompetanse har Engnæs inngående kunnskap om byggeforskrifter, preaksepterte løsninger og god byggeskikk. Dette er avgjørende for å vurdere strategi og risiko på en god måte.

Interessen for fast eiendom har flere sider. Blant annet er utvikling av fast eiendom og saker om husleie (næring og privat), sameie og rettigheter på annen manns eiendom (veiretter etc.) aktuelle problemstillinger som går igjen i Kjersti sin portefølje. Hun bistår også eierseksjonssameier og borettslag. I et område som Ringerike, med store planer for utbygging av vei og bane, har hun etterspurt kompetanse til å bistå i forbindelse med ekspropriasjon og andre inngrep fra det offentlige.

Kjersti tilbyr også bistand i saker om arv/familierett, konkurs, forsikringsrett og generell kontraktsrett. Hun er samarbeidsadvokat med Huseiernes Landsforbund.

Utdanning

2004
Juridiske fag, Eberhard-Karls-Universität-Tübingen
2004
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Erfaring

2021 - Now
Partner, LIGL advokater AS
2019 - 2021
Assosisert partner, LIGL Advokater AS
2017
Leder, Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern - Øvre Buskerud
2014 - 2019
Partner, Advokatene Midtbø og Engnæs
2009 - 2014
Advokat og avdelingsleder, HELP Forsikring AS
2006 - 2009
Advokatfullmektig, Protector Forsikring AS
2005 - 2006
Førstekonsulent, Forbrukerrådet