Dette er Fredny

Frednys spesialområder er immaterialrett, markedsrett og kontraktsrett. Før hun kom til LIGL, ledet hun DLA Pipers avdeling for immaterialrett og teknologi. Hun har også erfaring fra industrien gjennom flere år som Leading IP Counsel i Equinor ASA.

Fredny har lang erfaring fra forretningsutvikling, prosedyre, tvisteløsning og rådgivning, særlig knyttet til sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter. Hun har jobbet mye med utarbeidelse/implementering av beste praksis-rutiner og -arbeidsprosesser i større og mindre virksomheter. Her utarbeidet hun systemer for sikring og forvaltning av utviklingsresultater samt sikring og belønning av arbeidstakeroppfinnelser.

Fredny bistår løpende en rekke kunder med å tilrettelegge, utarbeide og forhandle ulike kommersielle avtaler. Hun har også prosedert komplekse saker for domstolene, særlig vedrørende patenter og andre rettigheter til teknologi, varemerker og markedsrettslige spørsmål. Bade arbeider også med personvern, arbeidsrett og selskapsrett. Hun har også erfaring fra flere styreverv.

Utdanning

1992
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Erfaring

2018 - dd.
Partner, LIGL advokater AS
2015 - 2018
Partner, Advokatfirmaet DLA Piper Norway DA
2011 - 2015
Leading IP Counsel, Equinor ASA
2002 - 2011
Partner, Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA (SANDS)
2000 - 2002
Fast advokat i Kvale & Co
1998 - 2000
Advokat, BAHR
1996 - 1998
Advokat, Zacco
1994 - 1996
Seksjonssjef/avdelingsdirektør , Patentstyret
1993 - 1994
Juridisk rådgiver, Patentstyret
1992 - 1993
Juridisk konsulent Oslo Fengsel